Generösare villkor för omskolning utreds

Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna ska förbättras, bl.a. genom mer generösa villkor för detta inom studiemedelssystemet. Förslagen ska presenteras senast i samband med budgetpropositionen för 2021. En utredare ska hjälpa Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder. Utredaren ska se över den övre åldersgränsen för studiemedel och antalet möjliga veckor för äldre att studera med studiemedel. Läs regeringens pressmeddelande.

Ny medlem – Örebro universitet

Örebro universitet är nu medlemmar i Include. Universitetet har en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel läkare, psykolog, jurist och civilingenjör. Därutöver har Örebro universitet forskning inom bl.a. medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap. Vi önskar Örebro universitet varmt välkomna i Include!

Läs mer om Örebro universitet på deras hemsida.

Ny medlem – ESH

Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESH) är nu medlemmar i Include. ESH ger utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete.VESH har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi önskar ESH varmt välkomna i Include!

Läs mer om ESH på deras hemsida.

Call for Abstract – Lika Villkorskonferens 19-20 november

Den 19-20 november arrangeras årets Lika villkorskonferens vid Luleå Tekniska universitet. Under konferensen erbjuds föreläsningar inom temat lika villkor och lika behandling. Anmälan öppnar i juni men glöm inte att reservera datum i din kalender. Call for abstract är öppet till och med 20 maj. Mer information kommer under våren 2019.

Sprid Save the date-poster på ditt lärosäte. Du kan hämta den här.