Generösare villkor för omskolning utreds

Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna ska förbättras, bl.a. genom mer generösa villkor för detta inom studiemedelssystemet. Förslagen ska presenteras senast i samband med budgetpropositionen för 2021. En utredare ska hjälpa Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder. Utredaren ska se över den övre åldersgränsen för studiemedel och antalet möjliga veckor för äldre att studera med studiemedel. Läs regeringens pressmeddelande.

Ny medlem – Örebro universitet

Örebro universitet är nu medlemmar i Include. Universitetet har en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel läkare, psykolog, jurist och civilingenjör. Därutöver har Örebro universitet forskning inom bl.a. medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap. Vi önskar Örebro universitet varmt välkomna i Include!

Läs mer om Örebro universitet på deras hemsida.

Ny medlem – ESH

Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESH) är nu medlemmar i Include. ESH ger utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete.VESH har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi önskar ESH varmt välkomna i Include!

Läs mer om ESH på deras hemsida.

Call for Abstract – Lika Villkorskonferens 19-20 november

Den 19-20 november arrangeras årets Lika villkorskonferens vid Luleå Tekniska universitet. Under konferensen erbjuds föreläsningar inom temat lika villkor och lika behandling. Anmälan öppnar i juni men glöm inte att reservera datum i din kalender. Call for abstract är öppet till och med 20 maj. Mer information kommer under våren 2019.

Sprid Save the date-poster på ditt lärosäte. Du kan hämta den här.

Konferens – International Forum for PeerLearning

Academic Peer Learning network, och European Center for SI-PASS, bjuder in till International Forum for Peer Learning den 6 juni 2019. Konferensen hålls i Brighton, Storbritannien, och kommer särskilt att fokusera på teman:

  • Peer learning in academic contexts
  • Initiatives that support transition, orientation, first-year experience
  • Opportunities that support peer leader development
  • Enabling students to form communities of practice

Läs mer om konferensen

Publicerat – Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning

Forskare vid Malmö universitet diskuterar vad breddat deltagande innebär för studenter med funktionsnedsättning och vilka krav det ställer på lärosätena. I artikeln diskuteras krav på resurser, tillgänglighet, bemötande och attityder samt på högskolepedagogisk kompetensutveckling, kunskap om funktionsnedsättning och funktionshinder samt inkluderande pedagogik. Artikeln publiceras i e-tidskriften Högre utbildning.

Länk till artikeln.

Tilldelning av medel för BR-projekt

Karlstads universitet och Malmö universitet har tilldelats medel för dokumentation, utvärdering och/eller utveckling av verksamhet rörande breddad rekrytering och breddat deltagande. Medlen ges av Include efter utlysning till samtliga medlemslärosäten. Includes styrelse har värderat inkomna ansökningar och beslutat om tilldelning utifrån viktade kriterier. De båda projekten bedöms tillföra ny kunskap och bidra till kvalitativa arbetssätt inom området.

Projektet vid Malmö universitetska analysera, tolka och utvärdera erfarenheter och dokumenterat material från olika studnetgrupper på temat akadeism littercitet. Vid Karlstads universitet syftar projektet till att implementera och utvärdera nya undervisnings- och examinationsformer för studenter med behov av särskilt stöd. Båda projekten kommer att redovisas i slutrapport samt presentation vid kommande Include-konferens 2019.