Medlemslärosäten

Vill du också bli medlem av nätverket Include? Det är enkelt – och vi säger välkommen till en framåtdrivande kraft i den svenska högskolan.

Include är ett nybildat nationellt nätverk som arbetar för breddad rekrytering inom högre utbildning. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad och kommer att förändras. Nedan ges en beskrivning organisationen såsom den ser ut idag.
Styrgruppen består av initiativtagarna till Include; Christer Skoglund och Kristin Rosén vid Södertörns högskola, Åke Wasteson och Kristin Ljungemyr vid Linköpings universitet, Dag Blank och Maria Tovar vid Uppsala universitet, Joakim Palestro från Sveriges lantbruksuniversitet samt koordinator Caroline Olsson vid Karolinska Institutet.
I framtiden kommer Include att förrätta val av ledamöter till styrgruppen. Namngivna medlemmar kommer äga en röst vardera.
Om du och ditt lärosäte går med i Include kommer ni att få tillgång till allt material på Includes hemsida, tillgång till diskussionsforum och erfarenhetsutbyte och företräde till utbildningar, konferenser och arrangemang som Include anordnar.
För mer information om hur du blir medlem i Include, kontakta nätverkets koordinator Caroline Olsson

Medlemskap i Include inkluderar kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar, konferenser, nyhetsbrev och information på nätverkets hemsida. Medlemskapet ger företräde till utbildningar, konferenser och arrangemang som Include anordnar. Årsavgiften per lärosäte är 20 000 kronor. För mindre lärosäten finns en rabatterad årsavgift om 5000 kronor.

I medlemsavgiften ingår (för upp till 15 personer):

  • Möjlighet till subventionerad deltagaravgift vid deltagande i Includekonferensen.
  • Fritt deltagande för en till två nätverksträffar per år
  • Koordinators samordnande arbete av nätverkets verksamhet
  • Nyhetsbrev som skickas ut flera gånger per termin till alla medlemslärosäten.
  • Hemsidan som uppdateras regelbundet med nyheter och konferenser inom Includes verksamhetsområde.

För mer information om hur du blir medlem i Include, kontakta nätverkets koordinator.

Medlemslärosäten