Nätverksträff vid Högskolan väst, den 4 december 2019

Välkommen till Trollhättan och Högskolan Väst för höstens nätverksträff för Include. Temat för dagen är lärosätenas ansvar för landsbygdsutveckling och att göra högre utbildning tillgänglig i hela landet. Reservera den 4:e december i kalendern och anmäl dig här. Färdigt program kommer på hemsidan och i Includes nyhetsbrev.

Anmälan:

Namn: *
Lärosäte: *
E-post: *
Telefon:
Särskild kost?: *
Särskild kost:

 

Nätverksträff vid Lunds universitet, 6 december 2018

Länk till program i pdf . Nedan kan du ta del av inspelade föreläsningar.

Temat för dagen var att reflektera över hur lärosäten klarar av att ta emot nya grupper av studenter. Ofta, när vi pratar om breddad rekrytering, så är fokus på att arbeta utåtriktat. Bland annat mot skolor i syfte att bidra till en övergång till högre utbildning. Då är fokus på de som skall göra resan, en förflyttning från en kontext till en annan. Det handlar om att avkodifiera, förstå förväntningar och försöka passa in i den nya kontexten. Men hur ser den nya kontexten ut, vad är det studenterna möter? Vilka normer och värderingar upprätthåller vi? Hur ser vi som redan är i högskolevärlden på ”de andra” – de som omfattas av det vi kallar ”att komma från en breddad rekryteringsbakgrund”?

 

Gruppens grepp: Hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsammansMikael Klintman

Mikael Klintman hävdar att ”stereotyper sitter väldigt djupt för det har ett stort överlevnadsvärde”. Och utgångspunkten i hans presentation är boken Gruppens grepp: Hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsammans.

 

Vi, de neutrala – skisser till utmaning av akademisk frihetLovisa Haj Brade

Lovisa Haj Brade tar utgångspunkt i sin tes om ”försthet” och fokuserar på den studievana erfarenheten framför den studieovana som annars ofta står i fokus.

 

Skapa din framtid – Mohammed Taha

Mohammed Taha startade ”Skapa din framtid” som student vid Lund universitet som syftar till att gå ut i åk 8 och prata om att högskolestudier är möjligt för alla. Vi har också lagt in tid för gruppdiskussioner i programmet så att vi alla kan dela erfarenheter och göra nya kunskaper över vilka mekanismer som driver oss & tid att reflektera över dessa.