Den 19 april arrangeras nätverksträff för Includes medlemslärosäten. Nätverksträffen hålls på Försvarshögskolan. Tema för nätverksträffen är kartläggning och uppföljning för breddad rekrytering och brett deltagande. Program meddelas senare.

Adress: Drottning Kristinas väg 37 (hållplats Tekniska högskolan/Östra station)

Tid: kl. 10:00-15:00 (välkomstfika från 09:30)

Sista dag för anmälan är den 10 april.

Preliminärt program

09:30 Registrering och kaffe

10:00 Inledning – FHS rektor Romulo Enmark och Includes ordförande Patricia Staaf hälsar välkommen

10:15 Bak- och framgrund, ett uppföljningsverktyg med uppgifter om studenter före, under och efter studietiden – Tor Fridell, LADOK-konsortiet

11:00 Jämlikhetsdata i högskolan, UHR presenterar utveckling av enkätstudie om breddat deltagande – Aleksandra Sjöstrand och Peter Barck-Holst, UHR

12:00 Lunch

13:00 Gruppdiskussion – hur och vad bör vi kartlägga?

14:00 Breddad rekrytering i professionsutbildningar, panelsamtal med deltagare från FHS, KI och Include

15:00 Avslut

Anmälan

Anmälan är stängd