Universell Design för Lärande (UDL)  är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som drivs vid Högskolan Kristianstad. UDL handlar om att göra undervisning och utbildning så tillgänglig som möjligt genom att i utformning och genomförande utgå ifrån mesta möjliga tillgänglighet, dvs att alla ska kunna ta del av utbildningen, oavsett t.ex. funktionsvariation. Lärare vid Högskolan Kristianstad  har prövat att använda UDL-konceptet i sina kurser och projektets resultat föll väl ut. En av effekterna, vilket också var en målsättning, är inkomna önskemål från utbildningarna om vidare utbildning/kompetensutveckling i UDL. Universitets- och högskolerådet (UHR) valde våren 2016 ut HKR:s arbete med UDL i högskolepedagogiken som ett av de fem projekt man på en konferens lyfte fram som gott exempel på arbete för breddat deltagande. UDL fortsätter att vara en del av det högskolepedagogiska utbudet på HKR.

Läs mer på Högskolan Kristianstads hemsida.