Barnens universitet vid Karlstads universitet syftar till att nå ut med forskning och introducera barn till högre utbildning. För att stimulera intresset för studier i allmänhet och intresset för naturvetenskap och teknik i synnerhet har universitetet under tio år bjudit in skolelever i åldrarna 8-12 år för att få ta del av ett axplock av universitetets forskning.

På Barnens universitet får eleverna träffa forskare som tar dem med på ett spännande föredrag inom ett speciellt ämnesområde. I normalfallet är det sex avsnitt per termin.

Läs mer på Karlstads universitets hemsida.

 

Teknikjakten för årskurs 8 är en tävling inom teknik och natur som arrangeras av Luleå tekniska universitet. Målet är ökat intresse för teknik och natur samt avdramatisera steget till universitetsstudier. Tävlingsuppgifterna relaterar till saker som eleverna arbetar med i skolan och uppgifterna är utformade så att olika typer av praktiska och teoretiska kunskaper behövs.

Läs mer på Ltu:s hemsida.

 

Regional skolsamverkan vid Mittuniversitetet är ett arbete för att öka övergångsfrekvensen bland regionens gymnasieelever. Andelen gymnasieelever som påbörjar högre utbildning ligger lågt i förhållande till andra regioner och gruppen har även en förhållandevis stor andel elever från ”studieovana hem”. Regional skolsamverkan är ett gemensamt arbete med regionens gymnasieskolor men även andra projekt tillsammans med länsstyrelse, regionförbund, kommuner, arbetsförmedling och lokala branschintressenter genomförs.

Läs mer i Verksamhetsrapport_Regional Gymnasiesamverkan.