Includekonferens vid Karlstads universitet 14-16 maj 2019

Välkommen till Includekonferensen vid Karlstads universitet den 14-16 maj 2019. Konferensens tema är ”Inkluderande pedagogik och digitalisering”. En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av temat.

Läs mer om konferensen hos Karlstads universitet.