Nyhetsbrevet berättar om nätverkets arbete, om aktuella frågor rörande breddad rekrytering och breddat deltagande samt om kommande nätverksträffar och konferenser.

Registrera dig för nyhetsbrevet: