Include har ett nyhetsbrev som skickas ut till prenumeranter fyra gånger per år. Nyhetsbrevet berättar om nätverkets arbete, om aktuella frågor rörande breddad rekrytering och breddat deltagande samt om kommande nätverksträffar och konferenser.

Registrera dig för nyhetsbrevet: