Följande lärosäten är medlemmar i Include (i bokstavsordning):

 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Marie Cederschiöld högskola (fd Ersta Sköndal Bräcke högskola)
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Konstfack
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms universitet
 • Sveriges förenade studentkårer
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet