Includes styrelse utgörs av representanter från medlemslärosätena samt representanter från Sveriges förenade studentkårer, SFS. Nuvarande styrelse valdes den 5 december, 2018, och består av:

Carina Carlund, (Ordförande) Göteborgs universitet

Caroline Olsson,  Karolinska Institutet

Hanna Gadd, Högskolan Väst

Leif Bryngfors, Lunds universitet

Martin Hellström, Högskolan Väst

Olle Jilkén, Sveriges förenade studentkårer

Patricia Staaf, (Vice ordförande) Malmö universitet

Pia Häggblom, Högskolan Kristianstad

Susanne Ljunghager, Luleå tekniska universitet

Tomas Boman,  Högskolan i Gävle

Vakant, Sveriges förenade studentkårer

I styrelsen ingår även Includes koordinator:

Samuel Heimann