Includes styrelse utgörs av representanter från medlemslärosätena samt representanter från Sveriges förenade studentkårer, SFS. Nuvarande styrelse valdes den 4 november, 2020, och består av:

Anna Ruus, Sveriges förenade studentkårer

Carina Carlund, (Ordförande) Göteborgs universitet

Caroline Olsson,  (Vice ordförande) Karolinska Institutet

Gustav Ekström, Sveriges förenade studentkårer

Hanna Gadd, Högskolan Väst

Hanna Markusson, Högskolan i Borås

Linda Levin, Linnéuniversitetet

Patricia Staaf, Malmö universitet

Pia Häggblom, Högskolan Kristianstad

Sama Agahi, Stockholms universitet

Susanne Ljunghager, Luleå tekniska universitet

 

I styrelsen ingår även Includes koordinator:

Maria Löfstedt (vik)