Includes styrelse utgörs av representanter från medlemslärosätena samt representanter från Sveriges förenade studentkårer, SFS. Nuvarande styrelse valdes den 28 september, 2016, och består av:

Carina Carlund, Göteborgs universitet (vice ordförande)

Caroline Olsson,  Karolinska Institutet

Jacob Adamowicz, Sveriges förenade studentkårer

Leif Bryngfors, Lunds universitet

Lena Lindhé, Högskolan Väst

Martin Hellström, Högskolan Väst

Patricia Staaf, Malmö högskola (ordförande)

Pia Häggblom, Högskolan Kristianstad

Susanne Ljunghager, Kungliga Tekniska högskolan

Tomas Boman,  Högskolan i Gävle

I styrelsen ingår även Includes koordinator och kommunikatör:

Lars-Gunnar Forslund, koordinator

Samuel Heimann, kommunikatör

 

Sammanträden 2017

 

25 januari, Stockholm

2 mars, Malmö

26 april, Umeå

23 augusti, Trollhättan

17-19 oktober, Gävle

7 december, Stockholm