Includes styrelse utgörs av representanter från medlemslärosätena samt representanter från Sveriges förenade studentkårer, SFS. Nuvarande styrelse valdes den 2022, och består av:

Carina Carlund, (Ordförande) Högskolan Väst

Samuel Heimann, (Vice ordförande), Luleå tekniska universitet

Caroline Olsson,   Karolinska Institutet

Teresa Tomasevic, Malmö universitet

Pia Häggblom, Högskolan Kristianstad

Sama Agahi, Stockholms universitet

Susanne Ljunghager, Luleå tekniska universitet

Pernilla Hultberg, Göteborgs universitet

Linn Svärd, SFS, Sveriges förenade studentkårer

I styrelsen ingår även Includes koordinator: Maria Löfstedt, Lunds universitet