Den nationella Includekonferensen arrangeras 2023 tillsammans med Malmö universitet. Konferensen är en väletablerad arena för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan olika roller/funktioner/personer som arbetar med breddad rekrytering till och breddat deltagande i högre utbildning.

Denna gång kommer det att vid sidan av det vanliga konferensinnehållet även finnas ett ”forskningsspår”, för att dela och synliggöra forskning om breddad rekrytering och breddat deltagande på konferensen tema.

Konferensen har ett begränsat antal platser, först till kvarn.

Mer info och anmälan

 

 

Nu är anmälan till vårens Includekonferens öppen