SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet ser ut vid landets lärosäten. På det digitala panelsamtalet kommer de att presentera sina slutsatser och låta en panel diskutera rapporten.
Information om panelsamtalet 
Plats: Facebook, länk till evenemang 
Datum och tid: Den 31 januari kl 16.00-17.00
Språk: Svenska
Paneldeltagare: 

Gunilla Lindqvist, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet Lotten Glans, ordförande SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor, förvaltningschef, Mittuniversitet
Johanna Forsberg, ordförande Unga Hörselskadade
Åsa Westlund, vice ordförande och talesperson för Socialdemokraterna i utbildningsutskottet

Moderator: Jacob Färnert, vice ordförande SFS
Det digitala panelsamtalet är öppet för alla, och inbjudan får gärna spridas vidare. Ingen anmälan krävs.
Välkommen!
Digitalt panelsamtal om rapporten Särskilt pedagogiskt stöd (SFS)