Nu är det snart dags för nästa tematräff i nätverket. Den 21 november (kl. 13-14:30) arrangerar vi en digital träff på temat Marknadsskolan. Vi möter forskaren Petter Sandgren som berättar om sin nya bok ”Hur marknadsskolan splittrar Sverige” och öppnar upp för en diskussion om hur utvecklingen i svensk skola påverkar tillträdet till högre utbildning.
Anmäl dig här

Vid tematräffen kommer vi även att välja ny styrelse för nätverket

Includes styrelse väljs varannat år och nu är det dags att ge en ny styrelse förtroende. Vill du nominera någon till styrelsen? Hör av dig till vår valberedning senast 8/11 på mejl: admin@include.nu

Tematräff 21 november om Marknadsskolan + styrelseval