Include har inrättat ett pris för breddad rekrytering och nu är den första vinnaren utsedd. Includepriset tilldelas Mälardalens universitet för kursen Språka på akademiska, en MOOC som bland annat vänder sig till studenter som har svenska som andraspråk.

Kursen är öppen för alla, och syftar till att utveckla akademiska språkkunskaper för att att nå längre i sina akademiska studier.

I Includes motivering till priset understryks att det är både initiativet och främjandeaspekten som är lovvärda. Prisutdelning kommer att ske vid kommande Includekonferens i Malmö 2023.

Pristagare:

Malin Larsson
Sara Ekstrand
Pia Ekholm Johansson
Camilla Nilsson

Alla på Mälardalens universitet.

 

Includepriset 2022 går till…