Include-priset, 2022

Nominera en kollega till Include-priset! Syftet med priset är att uppmärksamma en person eller grupp, anställda på ett av Includes medlemslärosäten, som har gjort berömvärda insatser inom arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Arbetet kan ha bestått av interna processer eller aktiviteter, samarbetes- och samverkansprojekt med andra lärosäten eller andra utbildningsaktörer eller forskningsinsatser för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Arbetet har bidragit till exempelvis främjande insatser, förnyade metoder eller fördjupade kunskaper för lärosätet inom området.

Så här gör du:

  • Skriv, max 1 A4-sida, eller skicka in en kort film med nomineringen. Motivera varför personen/gruppen bidragit till breddad rekrytering och breddat deltagande. Inkludera gärna information om till exempelvis webbsidor med mer information.
  • Nomineringen måste innehålla namn och kontaktuppgifter till den/de nominerade samt nominerande. Du kan inte nominera dig själv. Skicka din nominering till admin@include.nu senast den 23 augusti 2022.

Diplom och prissumma

Vinnare utses av en jury bestående av Includes styrelse där det ingår representanter från SFS. Styrelseledamot deltar inte i beredning eller beslut av nominerade från det egna lärosätet. Priset, som delas ut i samband med Include-konferensen, är ett diplom samt en prissumma om 25 000 kronor för individ respektive 50 000 kronor för grupp.

Prissumman kan bl.a. användas för studieresa/vidareutbildning inom Includes verksamhetsområden. Include bjuder också in pristagare till Include-konferensen och står för deltagaravgift samt boende (för upp till 3 personer om pristagare är en grupp) under denna konferens. Pristagare 2022 meddelas i augusti.

Include är ett nationellt nätverk som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverket arbetar för att samordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor inom högre utbildning.

Includepriset 2022 (PDF)

Nominera en kollega till Include-priset! (förlängd nomineringstid till 23 augusti)