Enligt en analys från UKÄ har den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärkts i pandemins första fas. Studien tyder på att de sociala grupper som redan var överrepresenterade på högskolan före pandemin i högre grad än andra grupper sökt sig till högskolan under pandemin. Ta del av rapporten på UKÄ:s webbplats.

Den sociala snedrekryteringen förstärktes i pandemin