Utredningen om en mer likvärdig skola lämnar sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. Läs utredningens förslag här.

Utredning om en mer likvärdig skola