Handelshögskolan i Stockholm är ny medlem i Include. Lärosätet har ca 2 000 studenter inskrivna i utbildningsprogram på kandidat- och masternivå inom bl.a. nationalekonomi och företagsekonomi. Vi önskar Handelshögskolan varmt välkommen till nätverket!

Handelshögskolan ny medlem