Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att utvärdera universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering. Det behövs göras en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med att främja och bredda rekryteringen till högskolan. Det har regeringen beslutat om i samband med en ändring i Universitetskanslersämbetets regleringsbrev. Läs mer

Lärosätenas arbete med breddad rekrytering ska utvärderas