Karlstads universitet har sammanställt en projektrapport om hur man kan utforma stöd i några konkreta situationer för studenter med särskilda behov, särskilt NPF-funktionsnedsättningar, inom ramen för ett kandidatprogrammet Miljö & Säkerhet. Projektet har haft två vägledande idéer. För det första att stöd och anpassningar behöver göras i den ämnesnära, vardagliga studiesituationen. För det andra att tydliggörande pedagogik och anpassningar gagnar hela studentgruppen. Inom projektet har åtgärder genomförts inom:
• Arbete med tydliggörande och information
• Ansvar och kommunikation i lärarlaget
• Flexibel examination
• Stöd vid uppsatsskrivande
• Skrivprogression

Include har bidragit till projektet genom finansiering av utvärdering och rapport. Ta del av resultatet och rapporten i sin helhet: Projektredovisning Nya metoder för framgångsrika studier för studenter med behov av särskilt stöd

Rapport från BR-projekt vid KaU