På flera utbildningar vid landets högskolor tenderar de studerande att komma från liknande socioekonomisk bakgrund som andra studerande. Bland dessa hör de konstnärliga utbildningarna till de mest snedrekryterande. Därför har Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet kallat centrala aktörer till ett samtal om vägen framåt.

Läs mer

Snedrekryteringen till konstnärliga utbildningar