Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna ska förbättras, bl.a. genom mer generösa villkor för detta inom studiemedelssystemet. Förslagen ska presenteras senast i samband med budgetpropositionen för 2021. En utredare ska hjälpa Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder. Utredaren ska se över den övre åldersgränsen för studiemedel och antalet möjliga veckor för äldre att studera med studiemedel. Läs regeringens pressmeddelande.

Generösare villkor för omskolning utreds