Multinclude är ett projekt som syftar till att föra fram och sprida goda idéer om arbete för inkluderande utbildning. Inom projektet har goda praktiker, erfarenheter och nya arbetssätt samlats. Ta del av arbetet på deras hemsida: https://multinclude.eu/

 

Multinclude