Academic Peer Learning network, och European Center for SI-PASS, bjuder in till International Forum for Peer Learning den 6 juni 2019. Konferensen hålls i Brighton, Storbritannien, och kommer särskilt att fokusera på teman:

  • Peer learning in academic contexts
  • Initiatives that support transition, orientation, first-year experience
  • Opportunities that support peer leader development
  • Enabling students to form communities of practice

Läs mer om konferensen

Konferens – International Forum for PeerLearning