Forskare vid Malmö universitet diskuterar vad breddat deltagande innebär för studenter med funktionsnedsättning och vilka krav det ställer på lärosätena. I artikeln diskuteras krav på resurser, tillgänglighet, bemötande och attityder samt på högskolepedagogisk kompetensutveckling, kunskap om funktionsnedsättning och funktionshinder samt inkluderande pedagogik. Artikeln publiceras i e-tidskriften Högre utbildning.

Länk till artikeln.

Publicerat – Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning