Regeringen har beslutat att basåret ska kunna kombineras med andra utbildningar som förbereder för högskolestudier. Beslutet innebär att studerande på dessa utbildningar får fler rättigheter och att lärosätena får större frihet i vilka utbildningar de anordnar för personer som behöver komplettera sin utbildning innan de får studera på högskolenivå.

Nätverket Include ser positivt på beslutet som ligger i linje med det yttrande som nätverket lämnade till regeringen innan sommaren. Läs Includes remissvar här.

 

Beslut om Behörighetsgivande utbildningar