Includes systernätverk i FACE i Storbritannien  (Forum for Access and Continuing Education) anordnade i sommar sin 25:e konferens. Susanne Ljunghager deltog som representant från Include. Nedan följer en kortfattad summering från Susanne om hennes erfarenheter från konferensen.

Årets tema för FACE-konferensen var ”Tillträde, inkludering och livslångt lärande” och platsen var den vackra lilla staden som kanske är mest känd för sin sås, Worcester. De flesta deltagare kom från Storbritannien men också från andra delar av världen, bl a Australien, USA och Sverige. Det fanns ett stort utbud av föreläsningar och workshop som beskrev olika projekt som varit lyckade men också några som var mindre lyckade i Storbritannien. Vi fick också höra om hur University of Wollongong i Australien, arbetade med partnerskap och samarbete mellan skolor och kommuner för att uppmuntra studier från de underrepresenterade grupperna. Flera föreläsningar handlade också om den forskning som bedrivs inom området, bland annat från Malmö högskola.

Vi fick också en bra presentation om University of Worcester av deras rektor och studentkår. Universitet har vuxit mycket de senaste fem åren och deras presentationer visar att det lever upp till mycket av vad de lovar om att vara ett inkluderande universitet.

Min lärdom från konferensen är att det görs mycket som ibland är svårt att mäta men att engagemang, samverkan och mod krävs inom hela utbildningssektorn för att underlätta breddat deltagande för en bred målgrupp i högre utbildning. Mer forskning och utbyte av erfarenheter behövs både nationellt och internationellt.

Det var en proffsigt arrangerad konferens med många trevliga inslag och välordnat för oss deltagare. Stort tack FACE.

Hela programmet för konferensen hittar du här https://www.worc.ac.uk/discover/face-programme.html

Rapport från FACE-konferens 4-6 juli 2018