Andelen studenter i högskolan med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Universitetskanslerämbetet visar i  rapporten ”Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17” att Läsåret 2016/17 hade 24 procent av högskolenybörjarna (inresande studenter oräknade) utländsk bakgrund. Läsåret 2015/16 var motsvarande andel 22 procent och tio år tidigare var andelen 18 procent. Men det är stor variation mellan utbildningar. Under den senaste tioårsperioden har det skett en ökning av andelen med utländsk bakgrund i befolkningen som helhet. Läs helar rapporten på UKÄs hemsida.

 

Studenter med utländsk bakgrund ökar