Forsknings- och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson meddelar att regeringen drar tillbaka förslaget om brett deltagande i högre utbildning. Istället ska förslaget till nytt resurstilldelningssystem inväntas. Include är kritiskt till att regeringen drar tillbaka sitt förslag och menar att många lärosäten redan arbetar på det sätt som förslaget förespråkar. Samtidigt bör frågan om resurser utredas, liksom hur stöd till, och uppföljning av, lärosätenas arbete kan förbättras. Läs mer i tidningen Arbetsvärlden där bland annat TCO och Patricia Staaf, ordförande för Include, uttalar sig.

 

Förslag om brett deltagande stryks