Den 17-19 oktober hölls Includekonferens vid Högskolan i Gävle. Totalt samlades cirka 130 lärare, forskare, studenter och högskoleanställda för att att diskutera tillträde, tillgång och tillgänglighet till högre utbildning. Deltog gjorde bland annat Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, samt Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle. En viktig slutsats från konferensen är ett stort behov av följeforskning och utvärdering av satsningar för breddat deltagande och breddad rekrytering. Särskilt med anledning av regeringens ökade fokus på breddat deltagande och högskolesektorns behov av att prioritera de satsningar som ger reell effekt.

Läs mer om konferensen på Högskolan i Gävles hemsida.

Avrapportering från Inlcudekonferensen 2017