Studentens sociala bakgrund verkar inte ha någon betydelse för benägenheten att hoppa av en påbörjad utbildning vid de tio största yrkesexamensprogrammen. Rapporten Tidiga avhopp från högskolan analyserar genomströmning genom att titta på tidiga avhopp och kvarvaro termin 1 till 6 på de tio största yrkesexamensprogrammen. På de flesta programmen finns generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön, och ålder men social bakgrund saknar samband med avhopp. Svensk respektive utländsk bakgrund har betydelse på vissa utbildningar.

Läs mer i rapporten

UKÄ rapport om social bakgrund