Högskolan i Halmstad och Lunds Universitet bjuder in till en  kostnadsfri endagskonferens om breddad rekrytering, breddat deltagande och ökad genomströmning den 25 oktober 2017. Konferensen hålls på Digitalt laborativt centrum på Högskolan i Halmstad och det övergripande temat är hur  Supplemental Instruction kan bidra till ökade övergångar mellan skolformerna.

Läs mer om konferens och anmälan här.

Sista anmälningsdag är den 18 oktober.

Konferens – Breddat deltagande och Supplemental Instruction 25 oktober