Nu är anmälan öppen till Includes nationella konferens vid Högskolan i Gävle den 18-19 oktober 2017. Dagarna kommer att fokusera på tillträde, tillgång och tillgänglighet. En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

Syftet med konferensen är att belysa viktiga och aktuella frågor om breddad rekrytering och likabehandling inom högskola och universitet. Konferensen blandar seminarier och workshops med forskare, lärare och praktiker.

Sista dag för anmälan är 15 september 2017 – observera boka-tidigt rabatt om du anmäler dig före 30 juni. Anmäl dig på konferensen hemsida.

Anmälan öppen till Includekonferens 2017