I Storbritannien har nästan ett av fyra lärosäten misslyckats med att nå sina mål avseende breddad rekrytering och det är främst de elitsatsande lärosäten som inte lever upp till kraven. I en artikel i tidingen The Gaurdian menar dock Wendy Purcell, rektor vid Plymouth universitetet, att man mycket väl kan satsa på att tillhöra världens toppuniversitet och samtidigt ha en blandad studentgrupp.

 

Läs hela artikeln:

Excellens och breddad rekrytering – det funkar
Tagged on: