Multinclude

Multinclude är ett projekt som syftar till att föra fram och sprida goda idéer om arbete för inkluderande utbildning. Inom projektet har goda praktiker, erfarenheter och nya arbetssätt samlats. Ta del av arbetet på deras hemsida: https://multinclude.eu/  

Ny medlem – Örebro universitet

Örebro universitet är nu medlemmar i Include. Universitetet har en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel läkare, psykolog, jurist och civilingenjör. Därutöver har Örebro universitet forskning inom bl.a. medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap. Vi önskar Örebro universitet varmt välkomna…

Ny medlem – ESH

Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESH) är nu medlemmar i Include. ESH ger utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete.VESH har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi önskar ESH varmt välkomna i Include! Läs mer…

SI konferens i Göteborg 5 mars

Anmälan är nu öppen till Konferensen på Göteborgs Universitet den 5 mars (kl 10-16) om Breddad rekrytering/Breddad deltagande med hjälp av SI-PASS Klicka på länken nedan så kommer du till anmälan https://www.si-pass.lu.se/sites/si-pass.lu.se/files/101218-si-anmalan.pdf Programmet kommer att läggas upp på hemsidan https://www.si-pass.lu.se/