Samverkansinlärning vid SU

Stockholms universitet uppmärksammar sin SI-verksamhet och lyfter fram de fördelar som hittills uppmärksammats i satsningen. Bland andra uttalar sig Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik och föreståndare för Centrum för högskolepedagogik. Läs artiklen här.