Förslag om brett deltagande stryks

Forsknings- och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson meddelar att regeringen drar tillbaka förslaget om brett deltagande i högre utbildning. Istället ska förslaget till nytt resurstilldelningssystem inväntas. Include är kritiskt till att regeringen drar tillbaka sitt förslag och menar att många lärosäten…

Nationell rapport lyfter breddat deltagande

UKÄ:s årsrapport lyfter särskilt breddad rekrytering och breddat deltagande som utmaningar inom högre utbildning. Rapporten konstaterar bland annat att den sociala snedrekryteringen inte har för- ändrats nämnvärt mellan födelsekullarna men att den sociala sammansättningen bland nybörjarna förändrats över tid. Under den…

Lämna bidrag till Includekonferensen

Nu finns möjlighet att lämna in ditt konferensbidrag till Includekonferensen vid Högskolan i Gävle 17-19 oktober 2017. Nätverket Includes nationella konferens om breddad rekrytering och likabehandling kommer att fokusera på tillträde, tillgång och tillgänglighet. Include bjuder in alla intresserade att…