Studenter med utländsk bakgrund ökar

Andelen studenter i högskolan med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Universitetskanslerämbetet visar i  rapporten ”Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17” att Läsåret 2016/17 hade 24 procent av högskolenybörjarna (inresande studenter oräknade) utländsk bakgrund. Läsåret 2015/16 var motsvarande…

FACE konferens 2018 den 2-6 juli

Årets FACE konferens hålls vid University of Worchester med titeln Transformative Higher Education – Access, Inclusion and Lifelong Learning. Konferensens teman är  Transformation – Innovation and challenging approaches to widening participation in Higher Education Access – Reaching wider: best practice…

Förslag om brett deltagande stryks

Forsknings- och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson meddelar att regeringen drar tillbaka förslaget om brett deltagande i högre utbildning. Istället ska förslaget till nytt resurstilldelningssystem inväntas. Include är kritiskt till att regeringen drar tillbaka sitt förslag och menar att många lärosäten…