Samverkansinlärning vid SU

Stockholms universitet uppmärksammar sin SI-verksamhet och lyfter fram de fördelar som hittills uppmärksammats i satsningen. Bland andra uttalar sig Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik och föreståndare för Centrum för högskolepedagogik. Läs artiklen här.

Rapport från BR-projekt vid KaU

Karlstads universitet har sammanställt en projektrapport om hur man kan utforma stöd i några konkreta situationer för studenter med särskilda behov, särskilt NPF-funktionsnedsättningar, inom ramen för ett kandidatprogrammet Miljö & Säkerhet. Projektet har haft två vägledande idéer. För det första…