Läs Includes svar till STRUT

Regeringen tillsatte 2017 den så kallade Styr- och resursutredningen (Strut) som haft uppdraget att göra en samlad översyn av univer­si­te­tens och högskolornas styr­ning, inklusive resurstill­delning. Utredningens uppdrag har bland annat innefattat att se över styrning och resurstilldelning för lärosätenas arbete…

Multinclude

Multinclude är ett projekt som syftar till att föra fram och sprida goda idéer om arbete för inkluderande utbildning. Inom projektet har goda praktiker, erfarenheter och nya arbetssätt samlats. Ta del av arbetet på deras hemsida: https://multinclude.eu/  

Ny medlem – Örebro universitet

Örebro universitet är nu medlemmar i Include. Universitetet har en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel läkare, psykolog, jurist och civilingenjör. Därutöver har Örebro universitet forskning inom bl.a. medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap. Vi önskar Örebro universitet varmt välkomna…