Nationell rapport lyfter breddat deltagande

UKÄ:s årsrapport lyfter särskilt breddad rekrytering och breddat deltagande som utmaningar inom högre utbildning. Rapporten konstaterar bland annat att den sociala snedrekryteringen inte har för- ändrats nämnvärt mellan födelsekullarna men att den sociala sammansättningen bland nybörjarna förändrats över tid. Under den…

Lämna bidrag till Includekonferensen

Nu finns möjlighet att lämna in ditt konferensbidrag till Includekonferensen vid Högskolan i Gävle 17-19 oktober 2017. Nätverket Includes nationella konferens om breddad rekrytering och likabehandling kommer att fokusera på tillträde, tillgång och tillgänglighet. Include bjuder in alla intresserade att…