Include-Swednet konferens: ”Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola?” 25-26 oktober 2023, med bilder och presentationer

Include-Swednet konferens: ”Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola?” 25-26 oktober 2023, med bilder och presentationer

Konferensen: Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola? ägde rum den 25-26 oktober 2023 Include, Swednet och UHR bjöd gemensamt in högskolepedagogiska utvecklare, lärare, forskare och studenter till en konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande. Ordförande i…