INCLUDE nätverksträff på Högskolan Väst i Trollhättan 3 dec 2014

Temat för nätverksträffen är TRACKIT, ett koncept för att kartlägga, analysera, utveckla och kvalitetssäkra stödstrukturer för studenters framgångsrika studier. TRACKIT-projektet är ett resultat av en jämförande studie i EUA:s regi, där ett antal lärosäten studerades med avseende på hur man följer studenters vägar in i högskolan, genom utbildningen och ut i arbetslivet. Projektet är en del i arbetet för att utarbeta en europeisk ”best practice” vad gäller insamling och användning av nyckeltal, rekrytering, uppföljning, stöd till studenter, uppföljning av akademisk och social integration samt uppföljning och användning av kunskaper kring lärosätenas alumner.  Målet är att stärka och kvalitetssäkra ett breddat deltagande i högre utbildning. Konceptet är i Sverige infört vid Lunds och Uppsala universitet samt Malmö högskola.

Medverkande:

  • Hanne Smidt, projektledare och senior rådgivare vid EUA. Har arbetat med införandet av TRACKIT i Lund, Malmö och Uppsala.
  • Magnus Lindqvist, alumnkoordinator, Malmö högskola
  • Representanter från Lunds universitet

Program och anmälan

Hitta till Högskolan Väst

—————————

Välkommen till InClude

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Include vill ge exempel på evidensbaserade metoder och bra modeller för utvärdering samt att vara en samlande kraft för dem som arbetar med frågor kring breddad rekrytering inom högre utbildning i Sverige.

 Kontakt

us uk flag