Gå till innehåll

Välkommen till Include!

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Include arbetar för att resurssamordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor inom högre utbildning. Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.

En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Lika viktig är principen om att högskolan och samhällets utveckling berikas när vi med hög kvalitet tar tillvara den kunskaps- och kompetenspotential som finns i ett brett och inkluderande perspektiv på det spektrum av studenter som kan ta del av och genomföra högre utbildning.

 Kontakt

us uk flag

 

 

Välkommen till Includes nä’tverksträff på Stockholms universitet 28 september!

 

logo Stockholms universitet

 cropped-include_featured-e1399707488867.jpg

Program: 

9.30–9.45 Inledning av rektor Astrid Söderbergh Widding.

9.45–10.15 Kaffe och fralla

10.15–10.45 Aleksandra Sjöstrand, utredare vid UHR, presenterar rapporten ”Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?” med fokus på lärosätenas utmaningar att skapa strategier och hållbara strukturer för arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande.

10.45–11.30 Kicki Skog, universitetslektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid SU, om högskolepedagogikens roll i arbetet med breddat deltagande. Språk och kulturell bakgrund – möjligheter och utmaningar.

11.30–11.50 Styrelseval Include

11.50–12.45 Gemensam lunch

12.45–13.30 Bo-Anders Jönsson, prodekan och rektorsråd för utbildningsfrågor, och Gunilla Carlecrantz, projektledare vid Lunds universitet, presenterar den kartläggning man gjort av arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande vid Lunds universitet. Vilka lärdomar har man gjort och hur går man vidare?

13.30–14.00 Sara Akramy, utvecklingsledare/koordinator för Akademiskt resurscentrum vid KTH berättar om verksamhetens stöd till studenter samt rapporterar från studiebesök de gjort med bidrag från Include till liknande verksamheter i London och Cork.

14.00–14.15 Kaffe och kaka

14.15–15.00 Samtal och diskussion med utgångspunkt i de frågor som väckts under dagen. Medverkande: Clas Hättestrand, prorektor Stockholms universitet, Aleksandra Sjöstrand, utredare UHR, Kicki Skog, universitetslektor Stockholms universitet samt Bo-Anders Jönsson, prodekan Lunds universitet.

15.00–15.15 Summering och avslutning.

Moderator: Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö högskola, och ordförande i Include.

Plats: Stockholms universitet, Geovetenskapens hus, Hus Y, Svante Arrhenius väg 14. De Geersalen, plan 2.

Anmäl dig här: 

Namn: *
Lärosäte: *
E-post: *
Telefon:
Särskild kost?: *
Särskild kost:

Ps. Varje medlemslärosäte har möjlighet att skicka upp till 15 personer till nätverksträffen kostnadsfritt (i mån av plats)