Anmälan till nätverksträff den 6 december

Höstens nätverksträff i Include arrangeras vid Lunds universitet den 6 december. Läs programmet och anmäl dig här!

Nomineringar till styrelsen

Redan ni vet vi att en av punkterna kommer att vara val av ny styrelse för nätverket. Nomineringar till ledamöter sker via valberedningen. Vet du om någon som skulle vara lämplig till styrelsen? Kanske du själv är intresserad?

Din kandidatur eller tips om kandidater skickas till admin@include.nu senast den 22 november 2018.

Ge gärna en kortfattad beskrivning av dig själv, din erfarenhet av arbete med breddad rekrytering och hur du kommer att bidra till styrelsens arbete de kommande två åren.

Är du även intresserad av rollen som ordförande eller vice ordförande? Om ja, ge gärna en kortfattad beskrivning av ev. motsvarande erfarenhet och hur du kommer att ta dig an den aktuella rollen.

Valberedningen lämnar sitt förslag till ny styrelse vid nätverksträffen den 6 december.


Include är ett nationellt nätverk som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.

Nätverket arbetar för att resurssamordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor inom högre utbildning. Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.

En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Lika viktig är principen om att högskolan och samhällets utveckling berikas när vi med hög kvalitet tar tillvara den kunskaps- och kompetenspotential som finns i ett brett och inkluderande perspektiv på det spektrum av studenter som kan ta del av och genomföra högre utbildning.

In English