Gå till innehåll
A network for Widening Participation

Välkommen till InClude

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Include vill ge exempel på evidensbaserade metoder och bra modeller för utvärdering samt att vara en samlande kraft för dem som arbetar med frågor kring breddad rekrytering inom högre utbildning i Sverige.

 Kontakt

 

us uk flag

Include is a Swedish national network which works with Widening Participation in Higher Education (HE). Include aims to spread the word about Widening Participation, Retention, Equality and Diversity, from policy to practice. We want to provide examples of evidence based methods and models for assessment as well as being a resource for those working with Widening Participation in HE in Sweden.

Contact

Läs mer >>>