INCLUDE nätverksträff på Högskolan Väst i Trollhättan 3 dec 2014

Drygt 40 deltagare kom till nätverksträffen i Trollhättan 3 december. Temat för nätverksträffen var TRACKIT, ett koncept för att kartlägga, analysera, utveckla och kvalitetssäkra stödstrukturer för studenters framgångsrika studier. 

 

Hanne Smidt berättade övergripande om TRACKIT och Magnus Lindqvist beskrev hur processen gått till på Malmö högskola. Konceptet är i Sverige (hitintills) infört vid Lunds och Uppsala universitet samt Malmö högskola.

  • Hanne Smidt, projektledare och senior rådgivare vid EUA. Har arbetat med införandet av TRACKIT i Lund, Malmö och Uppsala. PowerPoint
  • Magnus Lindqvist, alumnkoordinator, Malmö högskola. PowerPoint

 

—————————

Välkommen till InClude

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Include vill ge exempel på evidensbaserade metoder och bra modeller för utvärdering samt att vara en samlande kraft för dem som arbetar med frågor kring breddad rekrytering inom högre utbildning i Sverige.

 Kontakt

us uk flag