Gå till innehåll

Göteborg2016 – Include-konferensen 10-11 februari 2016:

Utbildning på flykt – lärosätenas ansvar

I år är Göteborgs universitet värd för nätverket Includes konferens om breddad rekrytering och likabehandling inom högre utbildning den 10-11 februari på konferenscentrum Wallenberg i Göteborg.

Temat under dagarna är ”Utbildning på flykt – lärosätenas samhällsansvar”, om hur högskola och universitet tar ansvar för integrationsprocessen och flyktingmottagande, vilken handlingskraft det finns i högre utbildning för social mobilitet kopplat till migration och flyktingar. Är universitet och högskolor ens handlingskraftiga nog att agera för samhällsansvar i den aktuella situationen?

Syftet med konferensen är att belysa viktiga och aktuella frågor om breddad rekrytering och likabehandling inom högskola och universitet. Konferensen blandar seminarier och workshops med forskare, lärare och praktiker nationellt såväl som internationellt.

Program och anmälan

 

———————

Välkommen till InClude!

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Include arbetar för att resurssamordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor inom högre utbildning. Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.

En utgångspunkt i INCLUDE:s arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Lika viktig är principen om att högskolan och samhällets utveckling berikas när vi med hög kvalitet tar tillvara den kunskaps- och kompetenspotential som finns i ett brett och inkluderande perspektiv på det spektrum av studenter som kan ta del av och genomföra högre utbildning.

 Kontakt

us uk flag